Tấn Thanh

Kinh nghiệm làm việc

QLý Hệ Các Thống TMĐT

  • Công Ty CP QT EBASE
  • Công ty NHHH Mydeal
  • Khuyenmaihay.com
  • Aigapa.com
  • Ayopa.vn
  • Azora.vn
  • Admin Diễn Đàn mua sắm ( cignaexpatsdemo.com/diendan );

Marketing Online
85%
SEO
90%
Quản lý Kinh Doanh
75%
Quản lý nhân sự
70%
Quản trị Host - VPS
70%
Quản lý Seo
85%
Xenforo
65%
Magento
40%
Opencart
65%
Wordpress
80%
Content Marketing
85%