Khóa học Thiết kế và Làm video cho Marketing

Nội dung học

Tư duy thiết kế

Học thiết kế với phần mềm Photoshop

Học thiết kế với AI, Corel

Học thiết kế dựng video với Primier